Dette holder toppledere våkne om natten

Dette holder toppledere våkne om natten

Mange toppledere og andre næringslivsledere ligger våkne om natten, og flere vil det bli. Det er alltid noe å uroe seg for. Det er blitt tøffere å være leder. Sovemedisin henter de hos sine spinndoktorer – kommunikasjonsrådgivere, ikke hos fastlegen.

Det er krevende å være leder, spesielt toppleder, i næringslivet og ellers. Det har det alltid vært, men det er i hvert fall krevende i dag. SV-kronprins Audun Lysbakken, lederne i kartselskapet Blom, som trues av konkurs leser jeg i dagens utgave av DN, og mange andre har en ting felles. De har dager de trolig gjerne ville vært foruten og netter hvor de har sovet bedre.

Flere ledere uttrykker at rollen har endret seg dramatisk de siste 10 – 15 årene. Det stiller også krav til spinndoktorene, deres personlige kommunikasjonsrådgivere, som skal hjelpe dem.

Vi har gitt kommunikasjonsråd til  toppledere fra et utall bransjer. Reiseliv, finans, bil, teknologi, olje og gass, osv. Sakene har mange fellestrekk uavhengig av bransje. Det kan spenne fra å bidra til at topplederen får gjennomslag på sitt neste styremøte, til å håndtere en mediekrise, eller til å bygge et mer robust omdømme for bedriften og for seg selv. Uansett er det vesentlig at kommunikasjonsrådgiveren forstår verdiskapningen og forretningsprosessene. Arbeidsmetodikken er ganske forskjellig i denne type virksomhetskommunikasjon og omdømmebygging, og det som kjennetegner mer kampanjepreget kommunikasjonsarbeid og produkt PR.

Høy risiko for å feile

Så hva er det mer konkret som holder ledere våkne om natten. Er det bekymringen for topplinjen? Bunnlinjen? Aksjekursen? Egne bonusordninger? Det neste styremøtet? Generalforsamlingen? Oppkjøpstilbudet? Selvsagt er det det, men det ligger mye mer bak. Rammebetingelser og forutsetninger for driften forandrer seg hele tiden og de forandrer seg raskt.

Det er blitt tøffere å være leder, er inntrykket de gir. Dette skyldes måten økonomien og samfunnet har utviklet seg på. Lokal produksjon, nære markeder og rene norske lønnsoppgjør er historie. Erstattet av produksjon i Asia, markeder helt andre steder og nye konkurrenter. Av sårbarhet for økninger i polske lønninger, av søreuropeiske statsfinanser og av indisk utdanningspolitikk. Relativ forutsigbarhet fra tidligere tider – noen bobler og kriser til tross – og tid til planlegging, er erstattet av et krav om alltid å være forberedt, alltid tilgjengelig, og et krav fra omgivelsene om å handle der og da.

Det som holder topplederen våken om natten er den høye risikoen for å feile i morgen, på grunn av konstant endrede forutsetninger. Det er frykten for å ikke å holde tritt med utviklingen.

Alltid forberedt

Det er en del av topplederens oppgave er å samle alle trådene i bedriften hver dag, internt og eksternt og å kommunisere, kommunisere og kommunisere – på alle nivåer og om alle emner. Det betyr også at han eller hun må være godt forberedt på enhver situasjon til enhver tid. Selv om han ikke på noen måte har tid til det.

Eksempler på ting som kan slå ned som lyn fra klar himmel kan være negative rapporter fra analytikere, avsløringer om intern korrupsjon, nye regler eller forskrifter, økte råvarepriser, produkttilbakekallinger, lekkasjer av konfidensiell informasjon – eller hvilken som helst krise hvor som helst i verden. Sagt på en annen måte, alt som kan destabilisere bedriftens omdømme hos viktige interessegrupper.

Lynraskt fra pinlig til fatal

Noen ganger er det selve hendelsen som er det alvorlige. Oftere er selve saken mer pinlig enn alvorlig, men om den håndteres kommunikasjonsmessig dårlig eskalerer den lynraskt fra ”kjedelig” til ”fatal” – med lederens avgang til følge. De første utsagnene her er veldig viktige og er du først kommet ut av balanse er det krevende å ta kontrollen tilbake. Den første telefonen fra CEO når en sak oppstår må umiddelbart gå til hans faste kommunikasjonsrådgiver, som har en god verktøykasse til rådighet.

Og det er her en god kommunikasjonsrådgiver kommer inn og redder nattesøvnen. Det er dennes oppgave å sørge for at ethvert budskap fra topplederen er gjennomtenkt, tilpasset situasjonen, godt utformet og at det adresserer den aktuelle saken på en klar og konsis måte. Med gode argumenter og bevis.

I forkant

For at resultatet skal bli virkelig bra må topplederen og kommunikasjonsrådgiveren jobbe tett sammen og kjenne hverandre godt, vite hvordan den andre tenker og ha et opparbeidet tillitsforhold. Da vil kommunikasjonsrådgiveren ligge i forkant, ”vite” hva lederen tenker før lederen selv vet det, og forberede CEO på å være uforberedt. Det er godt for nattesøvnen. For begge.