Hvordan få ekspertomdømme i finansbransjen?

Hvordan få ekspertomdømme i finansbransjen?

FinansCo er markedsleder innen sitt segment av finansbransjen. Selskapet opplever ikke desto mindre økt konkurranse fra sterke norske og utenlandske konkurrenter med betydelige finansielle muskler. Dette sammen med ambisiøse vekstmål gjør at selskapet kontakter oss og ber om strategi og tiltak til hvordan de kan oppnå en tydeligere og sterkere posisjon i markedet.

Gjennom workshops med ledelsen, analyser av FinansCos egne data og øvrige eksterne data fremkommer det at hverken selskapet eller konkurrentene har noen tydelig posisjon eller klare ønskede assosiasjoner knyttet til merkenavnet. Bransjen er utpreget salgsorientert i sin organisasjonsform og i sin kommunikasjon med markedet. Videre er det åpenbart at tillitt fra markedet til FinansCo og de tjenestene de leverer er ualminnelig viktig.

Vi legger en flerårig strategi sammen med selskapsledelsen for hvordan FinansCo og deler av toppledelsen skal opparbeide seg ekspertomdømme i de definerte målgruppene. En del av dette er å vise dyp innsikt i relevante økonomiske tema.

Helt i tråd med vår filosofi om å vise vår verdiskapning for kunden gjennom resultater gjennomfører vi i nært samarbeid med kunden de operative tiltakene. Vi bruker vår egen analysekompetanse og innsikt til å utvikle økonomiske tema. Over tid gir dette kunden ekspertomdømme i markedet og en sterk konkurranseposisjon.

FinansCo leverer svært gode resultater på topp- og bunnlinje. Tilbakemeldinger fra kunder og prospects viser at de har lykkes med å skape et ekspertomdømme.