Foto: Yiannos Ioannou /Scandinavian Stockphoto

Hvordan kommunisere for å lykkes som toppleder?

TravelCo er stort selskap i reiselivsbransjen i Norge og del av et internasjonalt selskap. Ny toppleder har behov for å fremstå som en tydelig og kraftfull leder, kommunisere klart og markere selskapet og seg selv i markedet. Vi inngår et nært samarbeid med topplederen. Vi formulerer en enkel, men kraftfull strategi, og jobber deretter operativt med å konsekvent utøve strategien over tid. Lederen står snart frem som en naturlig og respektert leder med stor autoritet. Han blir en naturlige talsperson for bransjen, markerer seg i relevante fora og får etter hvert internasjonalt ansvar.