Kan man vokse kraftig i et modent marked?

Kan man vokse kraftig i et modent marked?

Bilmarkedet er mettet og modent. Markedet domineres av noen få aktører. Fremvekst av nye merker fra nye produsentland gjør at det er flere nykommere som ønsker å ta en posisjon i et mettet og modent marked. CarCo er en ny aktør som finne sin egen måte å angripe markedet på og en måte som gjør at man har realistiske muligheter i konkurranse med etablerte merker.

Det er et krav fra eierne at driften raskt skal være lønnsom. En av partnerne i Brandenberger +More er en del av lederteamet som bygger opp CarCo. En analyse viser at konkurransen i deler av markedet er midlertidig svekket,og at dette er en åpenbar mulighet, men også at det er flere aktører har et like stort potensial til å utnytte dette. Hurtig vekst for CarCo defineres som avgjørende for å lykkes.Teamet definerer og implementerer en tydelig kommersiell strategi mot markedet og mot partnere. Strategien er pragmatisk og bryter på flere punkter og konkurranseflater alminnelig bransjekutyme for hva som fungerer og hvordan ting bør gjøres.

Etter få år viser det seg at CarCo som den eneste av nykommerne har lykkes med å ta en solid og lønnsom markedsposisjon. Nytenkning, beslutningsevne og betydelig hurtighet i det operative arbeidet har gitt kraftig vekst.