Hvordan skape lojalitet til en dagligvarekjede?

Hvordan skape lojalitet til en dagligvarekjede?

SupermarketCo er en stor aktør innen dagligvaremarkedet. Konkurransen er intens og kundelojaliteten er ikke så god som målsettingene. Analyser viser at kundene i stor grad gjør deler av sine innkjøp hos konkurrenter.

SupermarketCo ber om hjelp til å utarbeide et lojalitetsprogram for å øke SupermarketCos ”share of basket”. Vår videre analyse viser at årsakene i stor grad skyldes forhold som et lojalitetsprogram ikke vil kunne forbedre. Det etterspurte programmet vil kun i liten grad vil avhjelpe situasjonen.
Vi forslår en alternativ angrepsvinkel og identifiserer flere viktige drivere for kundelojalitet og økt «share of basket». Basert på dette utarbeider vi en strategi som på flere vesentlige punkter er en endring i forhold til dagens situasjon.
SupermarketCo gjør det de kommende årene svært godt kommersielt på topplinje og bunnlinje.