Kan digitalisering øke konkurranseevne og kundetilfredshet?

Kan digitalisering øke konkurranseevne og kundetilfredshet?

B2B Co er har i løpet av et par tiår vokst til å bli markedsleder i sin bransje. Driften kjøres etter en analog, velprøvd og skalerbar modell. Kundene er hovedsakelig store norske bedrifter. Videre vekstmuligheter ligger først og fremst hos mindre og mellomstore bedrifter. Basis i kjerneproduktene homogeniseres mer i markedet og svekker relativt sett B2B Cos konkurranseevne.

Brandenberger+More blir bedt om å utvikle en digital strategi for selskapet med tanke på kundebehov, konkurranseevne og markedskommunikasjon.

En analyse viser at det er et voksende segment i markedet som har et klart ønske om mer digitale løsninger og betjeningsmodeller, også blant store bedrifter. Samtidig er det fortsatt en betydelig del av kundene som oppgir å foretrekke dagens analoge betjeningsmodell. Utviklingen går raskt i digital retning i andre deler av B2B Cos bransje og det er sannsynlig at gode digitale løsninger vil være et markedskrav om få år. Samtidig er det klart at store deler av også kommunikasjonen med kunder og mot markedet må digitaliseres og sosialiseres.

Brandeberger+More utvikler en digital strategi for B2B Co som tar hensyn til at god innføring av ny teknologi også gir endringer i for organisasjon og arbeidsprosesser. De neste to årene følger et omfattende arbeid med kvalitetssikring av databaser, utvikling av nye digitale løsninger, endringer i organisasjonen og definering av nye roller og arbeidsprosesser. Produktiviteten øker og organisasjonen trimmes til å kunne håndtere vesentlig større volumer med samme bemanning.

Basisprosesser i kundeforholdet og mye av kommunikasjonen med kunden skjer nå digitalt samtidig som muligheten for personlig kundeservice opprettholdes. Frigjort tid styrker KAM-funksjonene som blir bedre i stand til å håndtere mer komplekse situasjoner. Kostnadsnivået pr enhet synker og selskapets konkurranseevne styrkes. Kommunikasjonsløsninger gjennom sosiale medier utvikles parallelt.

B2B Co leverer de neste årene de beste resultatene noensinne på bunnlinjen. Med et sterkt grunnlag og sterk konkurranseevne i bunn legger selskapet deretter svært ambisiøse vekstmål. Selskapet vokser raskt videre.