Kan en organisasjon bli mer slagkraftig uten å koste mer?

Kan en organisasjon bli mer slagkraftig uten å koste mer?

EiendomsCo drifter en stor bygningsmasse fordelt på flere land. Konsernledelsen vurderer det slik at man ikke får tilstrekkelig effektivitet ut av organisasjonen i forhold til de relativt betydelige ressursene man legger inn i den.

En analyse viser at organisasjonen strukturelt ikke er optimal i forhold til å utnytte kompetansen i selskapet, og at det er den viktigste årsaken til at man ikke får den ønskede slagkraften i markedet. Ledelsen beslutter å gå for en endret organisasjonsstruktur og ber om bistand til å gjennomføre dette. Gjennom en omfattende involveringsprosess med medarbeiderne oppnår vi på et tidlig stadium å identifisere motforestillinger, bearbeide disse, oppnå en felles forståelse for situasjonen og skape eierskap til den nye organisasjonsmodellen. Vi detaljerer sammen med medarbeiderne endringer med hensyn på hva det betyr i praksis for det daglige arbeidet. Enkle simuleringer av arbeidssituasjoner tydeliggjør endringsbehovene. Kritiske oppfølgingspunkter blir definert. Når dato for iverksetting av ny organisasjonsstruktur kommer er roller, ansvar, arbeidsprosesser, stillingsbeskrivelser med videre allerede gjennomdiskutert og omforent.