Lyttende ledere beslutter bedre

Lyttende ledere beslutter bedre

PowerListening-cvrMange ledere tar det for gitt at de er gode til å lytte og fokuserer i stedet på å lære seg presentasjons- og  argumentasjonsteknikk. Å lytte er likevel den sikreste og mest effektive veien til bedre beslutninger.

At det er blant en leders viktigste oppgaver å ta nødvendige beslutninger vil de fleste være enige i. Evnen til å fatte gode beslutninger krever en evne til å være god til å lytte. Deretter kreves det gode evner til å formidle beslutningene – til å snakke. Jo da, en leder har mange andre viktige oppgaver også, men uten gode beslutninger når det er påkrevet går alt i stå.

De fleste vil også være enige i at å lytte til hva andre har å si, hva resten av organisasjonen, ledergruppen, kundene, osv, mener er avgjørende for å kunne ta gode beslutninger. Samtidig er det mange som anser egenskapen og evnen til å lytte som en iboende egenskap, og dermed noe de ikke trenger å bruke tid på å bli bedre til. Kanskje bruker de tid til å bli bedre til å snakke, på å argumentere, men det er ikke mange etter min erfaring som bevisst  bruker særlig tid eller krefter på å bli bedre på å lytte.

Mange spør om hjelp til argumentasjonsteknikk, budskapsutvikling og mediehåndtering, om kommunikasjonsstrategier, markedsstrategier og merkevareplattformer. Men det er langt, veldig langt, mellom hver gang noen spør  om hvordan de kan bli bedre til å lytte.

Vi har jobbet med mange ledere og observert mye forskjellig adferd i forhold til det å lytte. En ny bok med tittelen ”Power Listening: Mastering the Most Critical Business Skill of All”  klassifiserer dette på en nyttig måte og gir en guide på hvordan å identifisere dårlige lyttere.

Det å være god på å lytte kan være helt avgjørende for suksess eller fiasko.

God lytteteknikk krever at du aktivt og disiplinert lytter, og at du tester ut og utfordrer den informasjonen som fremkommer – for på den måten å få frem nye ideer, synspunkter og for å få grunnlag for å ta en informert og god beslutning.

De fleste ledere er ganske gode på å snakke. Hver enkelt leder bør derfor også spørre seg selv: Er jeg like god til å lytte som til å snakke? Hvordan kan jeg bli bedre?

På det enkleste nivået handler det om å ha respekt for at andre kan ha verdifulle meninger, om å holde munn slik at andre slipper til, om å stille gode spørsmål og om å teste ut holdbarheten i forutsetningene som eksplisitt eller implisitt legges til grunn. Bare det å selv ikke snakke for mye kan være vanskelig for mange som nærmest er oppdratt til å snakke og som kan føle at de har kommet dit de er fordi de er gode til å snakke for seg.

Tenk etter om du ikke kjenner noen som ofte faller inn i kategoriene nedenfor. Ved å være bevisst på karaktertrekkene kan vi selv forsøke unngå å bli en av dem.

The Opinionator
Lytter først og fremst for å finne ut om andres meninger er i overensstemmelse egne. Det kan virke som om han/hun lytter godt, men han har et ganske lukket sinn og venter mest av alt på en anledning til å overbevise andre som sitt ståsted.

The Grouch
Er dårlige lyttere og er mentalt blokkert av at de allerede i utgangspunktet er overbevist om at du tar feil. Ser på samtaler nærmest som et nødvendig onde.

The Preambler
Bruker snirklete innledninger og spørsmål for å få motparten inn i et hjørne. Lar det tydelig skinne igjennom hva han/hun mener og styrer diskusjonen i ønsket retning.

The Perseverator
Snakker mye uten egentlig å si noe som helst. Bringer ikke diskusjonen fremover og gjentar ofte sitt standpunkt fra litt forskjellige vinkler.

The Answer Man
Spytter ut løsninger selv før det er noen enighet om hva som er utfordringen. Gir med det tydelige signaler om at input fra andre er helt unødvendig.

The Pretender
Later som om han/hun er engasjert, smiler imøtekommende, nikker og later kanskje til og med som om han er enig med deg, men er egentlig ikke interessert i hva du har å si og har sannsynligvis allerede bestemt seg.

Hva med å printe ut de seks prototypene og ha de som en huskelapp i lommen de neste par ukene? I møtene du deltar i kan du – i stillhet og for deg selv – evaluere alle som deltar, deg selv inkludert. Det er operativ, praktisk kommunikasjonstrening.