Marketing Management Consulting

Brandenberger+More bistår i viktige, vanskelige og virksomhetskritiske problemstillinger.

Vi tilbyr seniorkompetanse med ledererfaring fra marketing, forretningsutvikling og fra oppbygging av merkevarebedrifter. Videre har vi erfaring med kjeder, retail, FMCG, kapitalvarer, tjenester og fra B2C og B2B markedet.

Vår hovedfokus innen management consulting er på områder som

  • Kundeinnsikt og kundesegmentering
  • Kundelojalitet, strategisk CRM
  • Merkevarestrategi
  • Konseptutvikling
  • Produkt- og kategori
  • Pris
  • Distribusjon
  • E-handel
  • Marketing management
  • Organisasjonsutvikling

Vi har en praktisk tilnærming til problemstillingene og viser fortrinnsvis verdien av vårt arbeid gjennom realiserte gevinster for våre kunder.

Vårt mål er å utvikle løsninger som gir din bedrift reelle strategiske fordeler, alternativt å bistå med å operasjonalisere og implementere allerede vedtatt strategi. Vi jobber som konsulenter og som management for hire.