PR og markedskommunikasjon

Vi har tung erfaring med produktlanseringer, merkevarebygging og salgsutløsende kampanjer gjennom aktiv bruk av fortjente, egne og kjøpte kanaler. Vår erfaring er både fra merkevarebedrifter med øverste markeds- og kommunikasjonsansvar, og fra kommunikasjons- og marketingsbyråer med leveranser til merkevarebedrifter. Vi har bygget sterke merkevarer gjennom pro-aktiv bruk av PR- og markedskommunikasjon og har vært blant Norges største reklamekjøpere.

Vi tilbyr management for hire-løsninger eller vi hjelper markeds-, salgs- og kommunikasjonsanvarlige ledere med tjenester, slik som:

 • Produktlanseringer og annen produkt-PR
 • Kampanjeplanlegging og gjennomføring
 • Integrerte kampanjer i egne, fortjente og kjøpte kanaler
 • Pressekontor
 • PR-kampanjer
 • Pressemøter, pressemeldinger
 • Medierelasjoner og mediehåndtering
 • Temautvikling, budskapsutforming og tekstutarbeidelse.
 • 
Sosial mediemix
 • Oppdragspublisering
 • Merkevarebygging