Virksomhetskommunikasjon

Vi hjelper toppledere, mellomledere og deres organisasjon med viktige og vanskelige kommunikasjonsoppgaver.

Gjennom forretningsforståelse, analyse og nytenkning kan vi utgjøre en reell forskjell i bedriftens evne til å nå sine forretningsmessige mål.

Dette er tjenester vi tilbyr våre kunder:

 • Omdømme- og profileringsarbeid
 • Topplederprofilering  – profilering av toppleder i samfunnsdebatt eller som naturlig talsmann for sin bransje
 • Personlig kommunikasjonsrådgiver
 for toppledere
 • Bistand ved omorganiseringer og nedbemanninger. Intern- og eksternkommunikasjon.
 • Analyse og kartlegging av interessegrupper
 • Utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsstrategier
 • Konseptutvikling – kommunikasjonskonsepter og markedskonsepter
 • 
Temautvikling, budskapsutforming og tekstutarbeidelse
 • 
Medierelasjoner og mediehåndtering
 • 
Pressemøter, pressemeldinger
 • 
Sosiale medier og riktig bruk av disse
 • Oppdragspublisering: Blogger, nyhetsbrev, osv.